Previous Home Next

J. Gordon Stapleton 1953-58
(Photo 2004)